Ara

Yapay Zekanın İstihdam ve Toplum Üzerindeki Etkisi

Teknoloji, yapay zeka ve robotlaşma gün geçtikçe insan hayatında birtakım sonuçlar doğurmaktadır. Bu sonuçlar olumlu olabileceği gibi olumsuz durumlara da yol açmaktadır. Ülkelerin gelişmesi ve kalkınması için sanayi 4.0’ı yakalaması ve toplumun refahı için sanayileşme alanında gelişmeler göstermesi gerekmektedir. Bu gelişmelerin başında ülkelerin kendi iç dinamiklerini sağlaması yani yerli üretime, yerli sanayileşmeye hızlı bir şekilde geçiş yapması gerekmektedir.Ülkeler yapay zeka ve teknolojiyi kullanarak birçok alanda üretimi hızlandırmak ile birlikte endüstriyelleşmeyle ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Gelişmekte olan ülkeler sanayi 4.0’ı yakalayarak dış ticareti dengeye getirmelidir. Yerli üretimle birlikte ülkeler ham maddelerini, sanayi ürünlerini kendileri üretecek ve ithalat yapmaktan sakınacaklardır. Bu sayede üretim artacak ve ortaya çıkan sanayi ürünlerinin ihracatı yapılacaktır dolayısıyla dış ticaret denge noktasına ulaşacaktır. Ham maddelere konulan yüksek gümrük vergileri artık ödenmeyecek, siyasi anlamda dünyada yaşanan gelişmeler döviz kurunu etkilemeyecektir. Bu da ülke içindeki iç dinamiklerin sağlanmasıyla ve etkin kullanılmasıyla gerçekleşecektir.

Yapay zeka ve robotlaşma kuşkusuz üretimi hızlandıracak ve arttıracaktır fakat bu durumun toplum üzerindeki olumsuz etkileri de beraberinde gelecektir.


Şöyle ki; Tarımda makineleşme arttıkça insan gücüne ihtiyaç azalmaktadır. Bu durum üretimin hızlanmasını sağlasa da kırsaldan kente göçü arttırmaktadır. Makineleşmenin yarattığı işsizlik sorunu büyük şehirlerdeki nüfus oranının artmasına sebep olmaktadır. Kentlerdeki istihdam alanlarının darlığı ve makineleşmenin artması sebebiyle göç işsizlik sorununa çözüm olmayacaktır. Yapay zekanın yaşamımıza girmesiyle birlikte bazı meslek gruplarına ve insan gücüne ihtiyaç azalmaktadır. İşverenler maliyetlerini düşürmek ve uzun dönemde kara geçmek için insan gücünden vazgeçerek yapay zekâ ve makineleşmeyi tercih etmektedir. Fakat üretimin sağlıklı ve doğru bir şekilde ilerleyebilmesi için nitelikli iş gücüne de ihtiyaç vardır. Bazı meslek gruplarına ihtiyaç azalırken yapay zekâ sayesinde yeni meslek grupları da ortaya çıkmaktadır. Örneğin bilişim teknolojileri, yazılım mühendisliği gibi alanlara lisans düzeyinde daha çok alan yaratılarak bu gibi alanlarda istihdamın sağlanması gerekmektedir. Çünkü gelişen teknolojiyi yakalamak kısa dönemde eğitim anlamında zor olsada uzun dönemde olumlu sonuçlar doğuracaktır.Sonuç olarak dünya ekonomisi üzerinde farklı teoriler geliştirmiş ve pratikte başarılı olmuş kişilerin de görüşüne dayanarak Sanayi 4.0’ın yakalanması fabrikalaşmayı arttıracaktır diyebiliriz. Üretimi canlandıracak ve ülke ekonomisine refah sağlayacaktır. Dijitalleşme ile birlikte günlük yaşam kolaylaşacak ve insani ihtiyaçlar robotlar tarafından karşılanacaktır. Robotlaşma ve yapay zeka ile birlikte bazı meslekler tarihe karışacaktır. Toplum gelişen teknoloji ile çağa ayak uydurmak için yapay zeka ile birlikte yaşamın her alanında iç içe olacak gün geçtikçe robotlaşmaya alışmak zorunda kalacaktır. Önemli olan gelişen teknolojiye ayak uydurarak yeni istihdam alanlarının yaratılması ve bu sayede toplum üzerindeki işsizlik etkisinin ortadan kaldırılmasıdır. Var olan işsizlik problemi yapay zeka ile birlikte artabileceği gibi etkin politikalarla ve beyin göçünün önüne geçilmesiyle işsizlik probleminin çözülmesi için bir fırsat olarak da kullanılabilir.


haayat.com - Uğur POLAT - ugurpolat604@gmail.com

171 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Hayata ve yaşama dair, sağlık, dizi, film, anne, hamilelik, çocuk, bebek, yemek, ekonomi, bilim, teknoloji, spor, satranç, hayvanlar, kadın, erkek ve daha niceleri hakkında merak edilen tüm içerikler haayat'ta.
İlham ve Yaşam Kaynağınız | haayat

©2020 www.haayat.com

info.haayat@gmail.com

'temizyürek's