Ara

İbrahim Müteferrika ve Türk Matbaası

Matbaa ilk olarak uzak doğuda 593 yılında Çin’de icat edilerek kullanılmaya başlanmıştır. İlk matbaa olmasından dolayı çok ilkel bir yapıya sahipti. Zamanla daha fazla gelişerek farklı ülkelere de yayılmaya başlamıştır.


İbrahim MÜTEFERRİKA 1674 yılında Macaristan Kaloşvar şehrinde doğmuştur. Üniteryen bir Macar Olan İbrahim MÜTEFERRİKA Türkler tarafından esir olarak İstanbul’a getirildi. Burada Müslüman oldu ve müteferrikalık yaptı. Birçok dil bilmesinden dolayı diğer ülkelerle iletişim kuran heyetlerde bulundu. Macaristan’daki eğitimi sırasında matbaa işlerini öğrendiğinden matbaa kurmak istedi.


Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından 1720 yılında Fransa’ya elçi olarak gönderilen Yirmisekiz Mehmed Çelebi yanında oğlu Mehmed Said Efendi’yi de götürmüştü. Said Efendi orada boş durmamış ve birçok yeniliğin Osmanlı İmparatorluğuna taşınmasını sağlamıştır. Aynı zamanda Paris’te bir matbaa’yı ziyaret etmiş ve İstanbul’a dönüşünde bu konuda çalışmaya karar vermiştir. İstanbul’a döndüğünde Müteferrika ile tanışarak beraberce Nevşehirli Damat İbrahim Paşa desteği ile (Tek şartı; Dini olmayan eserler basmak şartıydı) bir matbaa kurmak için çalışmalara başladılar.Böylelikle 16 Aralık 1727 tarihinde Darü’t-Tıbâati’l Amire isimli ilk matbaanın kurulmasıyla başlanıldı. Makine ve Latin alfabesi kalıpları yurtdışından getirildi.

Matbaada basılan ilk kitap Vankulu Lugat’dı. 500 adet basıldı ve bu kitapların tamamı satıldı. İbrahim Müteferrika’nın matbaasında ömrü boyunca 17 ayrı kitap basılmıştır.

Bunlar ;

1. Kitab-ı Lügat-ı Vankulu (Sihah El-Cevheri), 2 cilt halinde, 1729

2. Tuhfet-ül Kibar fi Esfar el-Bihar, 1729

3. Tarih-i Seyyah, 1729

4. Tarih-i Hind-i Garbi, 1730

5. Tarih-i Timur Gürgan, 1730

6. Tarih-I Mısr-i Kadim ve Mısr-i Cedid, 1730

7. Gülşen-i Hülefa, 1730

8. Grammaire Turque, 1730

9. Usul el-Hikem fi Nizam el-Ümem, 1732

10. Fiyuzat-ı Mıknatısiye, 1732

11. Cihan-nüma, 1732

12. Takvim el-Tevarih, 1733

13. Kitab-ı Tarih-i Naima, 2 cilt halinde, 1734

14. Tarih-i Raşid, 3 cilt halinde, 1735

15. Tarih-i Çelebizade, 1741

16. Ahval-i Gazavat der Diyar-ı Bosna, 1741

17. Kitab-ı Lisan el-Acem el Müsemma bi-Ferheng-i Şuuri, 2 cilt halinde, 1742


Kaynak : https://www.matbuu.com/blog/ibrahim-muteferrika-turk-matbaasi.html

17 görüntüleme0 yorum

Hayata ve yaşama dair, sağlık, dizi, film, anne, hamilelik, çocuk, bebek, yemek, ekonomi, bilim, teknoloji, spor, satranç, hayvanlar, kadın, erkek ve daha niceleri hakkında merak edilen tüm içerikler haayat'ta.
İlham ve Yaşam Kaynağınız | haayat

©2020 www.haayat.com

info.haayat@gmail.com

'temizyürek's